Sunday, February 4, 2007

Stryk kristenkorset av ditt flagg!

"Stryk kristenkorset av ditt flagg og heis det rent og rødt.
La ingen by deg det bedrag at frelseren er født.
Og vil du ikke dø som en trell, så må du saktens fri deg selv."

Disse ordene skrev vår kjente dikter ARNULF ØVERLAND.

Jeg skal ikke komme med noe partipolitisk manifest og heller ikke med noen bastant mening om Guds eksistens.Men Øverlands linjer rant meg i hu da jeg kom til å tenke på den norske grunnloven som vi feiret her om dagen.
Jeg mener nemlig at §2 i grunnloven er overmoden for fjerning.Den lyder:
§ 2. Den evangelisk-lutterske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme. Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget
Det er bare første setning som fremdeles gjelder.
Nå lever vi i et multikulturelt land med et mangfold av livssyn, og da er det fullstendig ulogisk at vi skal trekkes med en luthersk kristendomsforståelse som statsreligion.
Vi lever i et moderne sekulært samfunn, og nå er det på høy tid at denne diskriminerende anakronismen fjernes fra vår grunnlov.

Erogene soner. Kvinner og menns lyst.


En hyllest til kvinnen som vet å nyte det gode livet. Det sies at Gud skapte mannen først, men at han ikke var fornøyd med betautgaven av mennesket, så derfor skapte han kvinnen , det fullkomne mennesket som i tillegg til alle sine andre glimrende kvaliteter, kan nyte helt og fullt med kropp og sjel. Vi menn er ikke riktig så primitive som tegningen fremstiller.Da ville det ha vært stusselig.
Men er det noen som har en god forklaring på forskjellen i menns og kvinners lyst og erotiske liv? Eller er forskjellen mindre enn vi tror?

Må man være forelsket for å nye god erotikk?


Kjærlighet og erotikk er viktig og eksistensielt for de fleste mennesker.
Den muntre illustrasjonen, som jeg håper ingen finner anstøtende, synes jeg fokuserer på forenklete oppfatninger om menn og kvinners seksualitet.
Menn er mest opptatt av sex og kvinner mest av romantikk og kjærlighet, hører man ofte. Men er det virkelig slik bestandig? Er ikke dette, som mye annet i livet, individuelt?
Mange kvinner kan nyte erotikk i fullt monn uten at de er forelsket, og mange menn er romantiske, setter den monogame kjærligheten høyt og vil ikke ha sex med andre enn den de elsker.
Det er plass for alle individuelle variasjoner i erotikkens spennende univers.
Jeg er spent på hva andre mener om sex, erotikk og kjærlighet og om sammenhengen mellom forelskelse og erotikk.
Er erotikk bare tiltrekkende når man er forelsket, eller kan god erotikk nytes med menn eller kvinnes man ikke elsker, men tenner på i gitte situasjoner?